فراسوهاست

امروز : 8 آذر 1400 میباشد

بخش فضای وب لینوکس
 
  پلن ۱ پلن ۲ پلن ۳ پلن ۴ پلن ۵ پلن ۶ پلن ۷
مقدار فضای وب ۳۰MB ۵۰MB ۱۰۰MB ۲۰۰MB ۵۰۰MB ۱۰۰۰MB ۱۵۰۰MB
مقدار پهنای باند ۵۰۰MG ۱GB ۲GB ۴GB ۸GB ۱۰GB ۱۵GB

نوع کنترل پنل

کنترل پنل
Park Domain نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
Subdomains نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
FTP Accounts نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود

امکانات پست الکترونیک

فضای ایمیل / به صورت مشترک 30MB 50MB 100MB 200MB 500MB 1000MB 1500MB
Email Account نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
POP3/SMTP
Web Mail
Auto Responders
Email Forwarding
Live up-to-date Anti Spam
Personal Calendar
Send/Receive HTML
Email Aliases

امکانات برنامه نویسی

HTM / HTML / XML
PHP / PHP3
Perl
CGI
Perl
Zend

امکانات بانک اطلاعاتی

MS-SQL Database
MySQL Database نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
USER MySQL
USER MySQL
Web Admin

امکانات آمار و گزارشات

Report & Statistics

امکانات جانبی

Web Applications
Hotlink Protection
IIS Application Pool
FrontPage Management
Sitebuilder Wizard
Log Manager
File Manager
DNS Setting

پشتیبانی

12 ساعته
پست الکترونیک 24 ساعته
پشتیبانی تلفنی
سفارش